lördag, september 02, 2006

För vilket ändamål drev president Kim Dae-Jung "en diamantsmugglande organisation, som mobiliserats för att mörda"? Europeiska Unionen (2000 - 2001)

in English: http://gangsterculture.blogspot.com/2006/09/diamond-smuggling-and-state-terrorism.html
en Français: http://terreurdetat.blogspot.com/2006/09/contrebande-du-diamant-de-prsident-kim.html
em Português (sob a construção): http://terrorismocontrabando.blogspot.com/2006/09/contrabando-de-diamantes-do-presidente.html


"Det yttersta ansvaret för diplomatin ligger hos presidenten och jag är ansvarig för att genomföra presidentens filosofi och riktlinjer för diplomatin." Sydkoreas utrikesminister Ban Ki-moon

En kriminell organisation, som smugglade diamanter, hos president Kim Dae-Jung mobiliserades för politisk terror.För vilket ändamål drev president Kim Dae-Jung "en diamantsmugglande organisation, som mobiliserats för att mörda"?

Herr Paid Well (Jeon Yeom), som senare föreslog att jag skulle följa president Kims politiska tankar om att världen blev alltför mycket högerorienterad, förmådde Kim Woo-Chul och Wise m.fl., medlemmar i den "diamantsmugglande kriminella organisationen, som var aktiv i Antwerpen och Bryssel", att kontakta mig. Dessa medlemmar av en kriminell smugglande organisation deltog i det försök, som gjordes av ambassadråd Jung Kang-Hyun, attaché Nho Gil-Sang och Paid Well, vilka är kollegor till vice ministern, ambassadör Choi Dae-Hwa, att terrorisera, hota och dölja terroristaktiviteter i syfte att kidnappa och mörda.

Det var vid ett middagsmöte, som ägde rum vid en kyrka tidigt år 2000 i ett utrymme som var en del av en matsal, som Paid Well talade om smugglingsorganisationen. Paid Well förklarade helt enkelt diamantsmugglingens rutt för mig. Han berättade också för mig att Wise, som Paid Well ofta hade vid sin sida, var medlem av denna diamantsmugglingsorganisation. Paid Well berättade avsiktligt för mig att det fanns en diamantsmugglande kriminell organisation vid den tiden. Denne Paid Well är den person som berättade för mig om president Kims illegala överföringar av miljarder dollar till Nordkorea vid Le Nemrod i Place Louise, efter otaliga försök att kidnappa och mörda.

1)

2)

1) vänster: kung Albert II av Belgien (Statsöverhuvud) , höger: ambassadör Choi Dae-Hwa
2) "Det yttersta ansvaret för diplomatin ligger hos presidenten och jag är ansvarig för att genomföra presidentens filosofi och riktlinjer för diplomatin." Sydkoreas utrikesminister Ban Ki-moon

Vice ministern, ambassadör Choi Dae-Hwa vid utrikes- och handelsdepartementet var en person som formellt hörde till den högsta ledningen av den grupp, som var inblandade i en kidnappnings- och mördarkonspiration i Europeiska Unionen.Choi Dae-Hwa, som hotade mig vid kyrkan, var den ansvarige "som utförde en officiell plikt att döda en medborgare med ett politiskt syfte" i Bryssel och Antwerpen i egenskap av vice minister och rang som ambassadör hos president Kim Dae-Jung.

Herr Ban Ki-Moon, som nu är utrikes- och handelsminister, var vice utrikes- och handelsminister på den tiden. Under ledning av cheferna Lim Dong-Won och Shin Kuhn för den nationella underrättelsetjänsten (National Intelligence Service, KCIA), begick medlemmar av ambassadör Chois organisation ett brott i kontakt med organisationen för diamantsmuggling.Kim Woo-Chul, som kallade sig själv "Svarta resväskan" (Black Suitcase), ingår också i denna organisation. Kim Woo-Chul förmedlade flera gånger uppgifter om att han höll många människor i sin bostad och också uppgifter, som gällde ersättning för att dölja terror, som om han var talesman för ambassadråd Jung Kang-Hyun hos KCIA. Innan jag lämnade Bryssel, spelade också Kim Woo-Chul rollen som förmedlare av ett sådant hot som att de skulle döda mina familjemedlemmar för att dölja terror. Närmast honom fanns en person, som sade att han var en släkting till den person, som hjälpte svärdmannen vid tiden för försöket att döda mig.Den så kallade "Patriot I", som hade samband med diamanthanteringen, uttalade också denna typ av dödshot, innan jag lämnade Bryssel (efter Kims bioterror).


(Hälsa attaché Nho Gil-Sang - Bioterrorist)

Vid en tilldragelse i en kyrka i Bryssels förorter talade församlingsäldste Nho Gil-Sang och Wise från "ambassadör Chois kriminella terrororganisation", som arbetade för president Kim Dae-Jun, med mig om konspiration, som om de var oroliga för president Kims politiska tankar och solskenspolitik gentemot Nordkorea (Sunshine policy). Och de till och med kontaktade mig i sina försök att genomföra konspirationen.När de försökte mörda mig på en restaurang i Antwerpen, som en del av ansträngningen att stötta svärdexpertens handling, mobiliserades många som var inblandade i hanteringen av diamanter, inklusive Wise. Svärdexperten, som kallats in för att döda mig, berättade också för mig på en restaurang i Antwerpen att han handlade med diamanter sedan lång tid tillbaka.

Många medlemmar av denna organisation, särskilt Wise, agerade ofta vid sidan av Paid Well (Jeon Yeom). och den gången han såg mig för sista gången var när herr och fru Paid Well försökte eliminera mig vid kyrkan. Denna person var vid min sida när jag vaknade upp från drogen, som herr och fru Paid Well använt. Herr Paid Well. vägrade att avslöja identiteten på dem, som sade att de skulle komma till kyrkan, innan jag förlorade medvetandet på grund av drogen.

Paid Well, som åkte till Korea i slutet av 2005, avslöjade på en websida att Wise m fl fanns omkring honom, när han lämnade Bryssel, där han försökte mörda mig. (En bild daterad den 17 november 2005, tagen på flygplatsen. Wise m fl, som var kolleger till Paid Well, skröt på detta sätt om att deras organisation var stark och bestående fram till den 17 november 2005. Paid Well åkte till Korea ett tag efter att jag hade skrivit ner ganska detaljerade uppgifter på min blog om plats och tid för när Paid Well försökte mörda mig.)

President Kim Dae-Jung, som även fick asyl med hjälp av USA, och som mobiliserade terrororganisation och kriminell smugglingsorganisation i syfte att mörda för att uppnå ett politiskt syfte genom att döda maktlösa medborgare, stod bakom dem.

Vice minister Ban Ki-Moon vid utrikes- och handelsministeriet och president Kim Dae-Jung mobiliserade den kriminella organisationen för "skydd av koreaner utomlands genom utrikes- och handelsministeriet" genom vice ministern, ambassadör Choi Dae-Hwa. President Kims "Blå Hus " (presidentpalatset) och utrikes- och handelsministeriet föreslog ekonomisk kompensation många gånger för att dölja terror och försökte till och med erbjuda en kvinna som kompensation vid kyrkan.

Jag kommer ihåg president Rohs "Blå Hus", som sade "Försök till mord ger inte många års straff". Vi kan se hur den politiska makten idag använder lag och rättvisa för sin egen fördel.


" Where there was power, there always was the violation of human rights. (A message from President Kim Dae-Jung to commemorate the 50th anniversary of the World Declaration of Human Rights)

President Rohs "Blå Hus", som låter en personlig vakt skada sig själv framför "Blå Huset", brukar våld och vägrar att rensa ut president Kims terrororganisation och organisationen för diamantsmuggling även idag.President Rohs specialföreläsning på Yonsei Universitet om "Låt oss klippa av banden mellan politik-ekonomi och politik-press". Den 27 sade presidenten "Vi måste göra oss av med den exklusiva och privilegierade "gangsterkulturen" som finns kvar i vår politiska makt". "I gangsterkulturen har de strikta lagar som de skapat för sig själva. De respekterar inga lagar mot den yttre världen. Inåt har de kraftfulla lagar och de har strikta relationer för lojalitet och kompensation. Det är en exklusiv och privilegierad grupp. Folk i allmänhet lider eftersom det förekommer ojusta transaktioner emellan dem. Detta är skälet till att jag försöker skära av bandet mellan politiska och ekonomiska krafter".

http://www.donga.com/fbin/output?f=todaynews&code=a__&n=200405270263061114_17

onsdag, april 26, 2006

Till utrikes- och handelsminister Ban Ki-Moon, Till FN:s generalsekreterare Kofi Annan - Från Bryssel till Atlanta: Statsterrorism

[ Deutsch ] [ English ] [ Español ] [Français] [ Italiano ] [ Korean ] [ Polski ] [Portuguese] [ Svenska ]

Till utrikes- och handelsminister Ban Ki-Moon (MOFAT = Ministry of Foreign Affairs and Trade), kandidat till generalsekreterare i FN.

Väntetiden för vice minister Ban Ki-Moon, som aspirerar på att bli generalsekreterare i FN, är över.

Igår, den 25 april, var sista dagen som jag väntade på att få ett svar från minister Ban Ki-Moon, som måste ha haft tid att tänka i åtskilliga år sedan 2000 angående de terroristaktiviteter, som president Kim Dae-Jung förorsakade i Västeuropa.Om minister Ban Ki-Moon hävdar "Människor måste vara på sin vakt. De måste ta ansvar för sin egen säkerhet..."

Minister Ban Ki-Moon sade också: "För närvarande finns det 6 miljoner koreaner utomlands och 7 miljoner människor reser utomlands varje år. Det är svårt att vara ansvarig för deras säkerhet med endast 900 personer i diplomatkåren inom samtliga 129 konsulat i världen" och "Nu måste människor vara på sin vakt. De måste ta ansvar för sin egen säkerhet."

Minister Ban Ki-Moon driver med människor över hela världen, inklusive medborgarna i Republiken Korea, om minister Ban Ki-Moon insisterar "Människor måste vara på sin vakt. De måste ta ansvar för sin egen säkerhet", medan MOFAT låter en högt uppsatt viceminister med diplomatstatus gå omkring och mörda en maktlös medborgare.

Det faktum att många ambassadtjänstemän, som är minister Bans kollegor, förmåddes att delta i organiserade terrorattacker i Bryssel, trots den begränsade diplomatkåren på 900 personer inom samtliga 129 konsulat, visar tydligt att en ansenlig styrka av MOFAT användes till terror att kidnappa och mörda en viss medborgare, som anklagades för att vara en regeringsfientlig, politisk brottsling.

Hur kan minister Ban Ki-Moon blunda, bara titta bort som om ingenting hände, och säga att medborgarna måste ta ansvar för sin egen säkerhet på grund av brist på personal inom diplomatin, samtidigt som terroristhandlingen begicks öppet i syfte att kidnappa och mörda och utfördes genom att mobilisera en stor andel av personalen inom MOFAT?

Minister Ban Ki-Moon tillkännagav officiellt sin kandidatur till Förena Nationernas topptjänst.

När minister Ban Ki-Moon var viceminister under president Kim Dae-Jung, försökte ambassadör Choi Dae-Hwa, viceminister, att kidnappa och mörda mig åtskilliga gånger och använde till och med bioterrorism (jan. 2000, vice utrikes- och handelsminister Ban Ki-Moon). Lite senare flyttade jag till Atlanta i Georgia i USA och lämnade Bryssel bakom mig, där jag inte kunde hitta något sätt att lösa problemet med statens våld. Viceminister Ban Ki-Moon blev ambassadör vid Förenta Nationerna i maj 2001 (kabinettschef hos ordföranden för Förenta Nationernas 56:e generalförsamling). Vid den tiden när jag tillbringade en kort tid i Bryssel efter vistelsen i Atlanta, gjordes ett organiserat försök att kidnappa och mörda genom att till och med mobilisera anställda vid MOFAT och den 10 juli 2001 kom en anställd vid MOFAT på besök hos mig, när jag fastade och protesterade i en trakt nära Atlanta och påstod att han var konsul vid generalkonsulatet. Den verkliga avsikten med deras besök var ett dödshot.Vad konsuln avsiktligt sade avslöjade att han var medlem av den organisation som försökte döda mig. Vad han sade avslöjade att de var runt omkring mig. President Kim Dae-Jung skickade anställda vid MOFAT, som försökte döda mig på en så avlägsen plats, och uttalade ett dödshot genom att avslöja sin närvaro med orden att de skulle hjälpa mig, som var mordhotad av den politiska makten.

Viceminister Ban Ki-Moon, som har blivit minister, döljer rigoröst de terrorhandlingar som ambassadör Choi Dae-Hwa utförde i EU.

Skulle ett mänskligt liv vara mindre värdefullt än styvmorsvioler på vägkanten framför "Blå Huset" (Blue House), till och med för en person som skulle bli generalsekreterare i Förenta Nationerna?

Minister Ban Ki-Moon, vad tycker ni om de terrorhandlingar, som utfördes av medlemmar i diplomatkåren under ledning av ambassadör Choi Dae-Hwa, viceminister, och som försökte döda mig och som anklagade mig för att vara anti-amerikan på vänsterkanten och sedan pro-amerikan på den extrema högerkanten?

Vad var syftet med telefonsamtalet från en medlem av diplomatkåren att jag inte skulle lita på någon i USA, när jag lämnade Bryssel för att resa till Atlanta?

Vad är skälet till ert agerande, minister Ban Ki-Moon, när ni skyddar en terrorist?

Vad finns det för behov att skapa regionala konflikter till skydd och hjälp för koreaner utomlands, droganvändning, bioterrorism, åtskilliga försök att kidnappa och mörda i Europeiska Unionen, och för att hitta på att folk är pro-Kim Jung-Il-kommunister eller anti-Kim Jung-Il pro-amerikansk extremhöger under president Kim Dae-Jung?

När dessa saker genomfördes av era kollegor vid utrikes- och handelsministeriet, vad gjorde ni då, minister Ban Ki-Moon?

Att svara på sådana frågor borde lämnas till viceminister Ban Ki-Moon.Förenta Nationernas nästa generalsekreterare borde klargöra sin inställning till president Kims regeringshandlingar, t ex sådana som hemlig droganvändning, kidnappning, mord, förtryck och bioterrorism.

Utrikes- och handelsminister Ban Ki-Moon tillkännagav officiellt sin kandidatur till Förenta Nationernas topptjänst i tisdags. Det är första gången som en sydkorean har ställt upp i valet till generalsekreterare... "Moon har nästan 40 års erfarenhet som diplomat och administratör med ett oklanderligt anseende," berättade Yu för reportrar. "Han har länge varit engagerad i frågor om fred och säkerhet, utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter - nödvändiga kvalifikationer för att uppnå FN:s ideal och mål." 02-14-2006 16:33 koreansk tid.

Minister Ban Ki-Moon, alla de terrorhandlingar, som regeringen stödde och som era underställda utförde, har klart destruktiva och negativa samband sett utifrån fred, säkerhet, utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

Är det ett arbete för internationell fred och mänskliga rättigheter för en person, som kommer att vara generalsekreterare i FN, att dölja terrorhandlingar så att medlemmar i dödsskvadroner, som är inblandade i bioterrorism, kan arbeta vidare och fritt gå omkring i världen?

Detta står i motsats till FN:s ideal.

Även idag skyddas terrorister av MOFAT. Minister Ban Ki-Moon och president Roh Moo-Hyun, vad anser ni att ni håller på med? Jag hoppas att ni vill visa i ert svar att er åsikt är lämplig för att vara FN:s nästa generalsekreterare.

Frågan till minister Moon ställs också till generalsekreterare Kofi Atta Annan.FN:s generalsekreterare Kofi Atta Annan, som inledde sin bana vid FN som budgetchef vid WHO, vilken inställning anser ni att minister Ban Ki-Moon bör ha till de många kidnappnings- och mordförsöken och till de agenter, som sprider smitta och använder terror med hjälp av anställda vid MOFAT under vice minister Ban Ki-Moon för president Kim Dae-Jung, och till försöket att muta mig med pengar för att dölja terror och förbli tyst?

"President Kims 'Blue House' och utrikes- och handelsdepartementet föreslog många gånger ekonomisk ersättning för att dölja terror och försökte även erbjuda en kvinna som ersättning vid kyrkan."

Det gäller förstås att först rensa ut terrorhandlingarna. Att dölja terror är att samtycka till terror.

Söker fortfarande minister Ban Ki-Moon vid MOFAT tjänsten som generalsekreterare vid FN, som försöker uppnå mänskliga rättigheter och världsfred, samtidigt som han fortfarande döljer terrorhandlingar? Fred och mänskliga rättigheter utgör det yttersta målet som FN strävar efter. Anti-terrorpolicy för att skydda mänskliga rättigheter och fred har nyligen blivit en viktig uppgift. Om minister Ban Ki-Moon strävar efter mänskliga rättigheter och världsfred som Förenta Nationernas generalsekreterare, måste han först rensa ut terrorhandlingarna som han själv har kontroll över.

"Det yttersta ansvaret för diplomatin har presidenten och jag är ansvarig för att genomföra presidentens filosofi eller riktlinjer för diplomatin." Den 19 april, 2005, minister Ban Ki-Moon.

Det yttersta ansvaret för förtryck av medborgare utomlands har presidenten. Utrikes- och handelsministern är ansvarig för genomförandet.


(Vill ni dö? - Framför president Rohs 'Blue House'. (4) - Såg vi det? Underrättelsetjänster ifrån andra länder är värre. 3 juli, 2005)

I ett tal till minne av 87:e årsdagen av Samil-rörelsen nämnde president Roh Moo-Hyun igen betydelsen av att klara ut den tidigare historien genom att säga: "Vi reder ut den tidigare historien nu för att klarlägga sanningen som en förutsättning för förlåtelse och försoning, lösa splittringen som härrörde från den tidigare historien och skapa ett nytt samhälle med förtroende och enighet." 3 april, 2006.

Och president Roh Moo-Hyun framför att de som är anställda för att dölja terror framför "Blue House" är specialkommandon. President Roh Moo-Hyun vägrar att rensa ut president Kims terrorhandlingar. Det stämmer inte med vad som lovats medborgarna.

Att utnyttja dem, som även använder narkotika för politiskt förtryck, är att rättfärdiga förtryck. Att dölja ambassadör Chois aktiviteter, han som belönade en medlem av en bioterrororganisation med attraktiv civil anställning och utnyttjade en sådan person för terrorhandlingar, är att rättfärdiga terror. Om ni tycker att terror är fel, måste den korrigeras omedelbart. Ni måste montera ned den terrororganisation där MOFATs viceminister, ambassadör Choi är engagerad.Att fortsätta att dölja terrorister är att samtycka till terrorism.

Om minister Ban Ki-Moon ber om ursäkt genom att säga "Jag är en professionell diplomat, utrikes- och handelsminister, jag arbetar bara på order av presidenten", ber han om ursäkt för varje handling som han utförde, eftersom det var en order. Att be om ursäkt för att han utfärdade en sådan orättvis order som biokemisk terror, eftersom det var en order ovan ifrån, är likvärdigt med att agera som de terrormedlemmar, som är finansiellt rika och som pläderar att det var för att överleva.

Minister Ban Ki-Moon har haft tillräckligt med tid att tänka och förbereda sig i flera år sedan 2000. Herr Ban Ki-Moon, det är en vacker handling att rensa ut den politiska gangsterorganisationen innan ni installeras som generalsekreterare i Förenta Nationerna, som syftar till fred och mänskliga rättigheter. Ett önskvärt beslut är att genomföra den utrensning av gangsterkultur, som president Roh Moo-Hyun bara talade om, och att bli en modell för världen. Terrorfrågor kan inte lösas med pengar och kvinnor.

Terrorhandlingar måste rensas ut.


(Bilden ovan är viceministern, ambassadör Choi Dae-hwa, som är en kollega till minister Ban Ki-Moon, vid en ceremoni hos Belgiens kung. Där fanns Chois underordnade vid ambassaden och Kim Jong-Gil, barberaren i fråga, och Park Young-Sam, m fl. Detta är den person som njöt av att hota mig vid kyrkan, till och med från tidigt 2000, och med ambassadtjänstemän vid sidan, såsom Nho Gil-Sang. Det var vid den tiden då president Kims terrororganisation talade högt om ersättning genom Kim Jong-Gil och Nho Gil-Sang m. fl., eftersom ett antal försök till kidnappning och mord redan hade misslyckats vid den tidpunkten. Särskilt före denna händelse erbjöd de vid flera tillfällen kompensation genom många personer. Och de försökte dölja terroraktiviteter genom lömska metoder. Denna terroraktivitet ägde rum internationellt i stor skala. Regeringen lät herr Lee, som brukade hjälpa herr Paid Well, delta i FN:s fredsbevarande operation och skickade honom utomlands. Det är en förvånande sak att låta en medlem av en bioterrororganisation delta i PKO (Peacekeeping Operation). Det är ingenting annat än att skapa en önskvärd mask. Herr Lee, som är medlem av en bioterrororganisation, utnämndes till chef för det koreanska militära medicinska hjälpteamet, vilket är en allvarlig utmaning mot frihet och mänskliga rättigheter. Att inte rensa ut sådana terroraktivister och att skydda dem kommer inte att glömmas bara för att minister Ban Ki-Moon blir generalsekreterare för FN. 18 september, 2000, Koekelberg.)(FN:s fredsbevarande operation med en medlem av DJ:s terroristgrupp: "Två år har gått sedan jag började arbeta i Bryssel, i Belgien, vilket kallas för Europas huvudstad eller Europas centrum. Under den tiden har jag såsom försvarets militära personal utfört många diplomatiska aktiviteter och gjort ansträngningar för att befrämja nationella intressen, men det finns en minnesvärd dag, som jag aldrig kommer att glömma." Militärattaché (2000), Republiken Koreas ambassad och beskickning. Överstelöjtnanten i armén, Lee, Seung-Sun - det var ansträngningarna att befrämja president Kims intressen att konspirera för att kidnappa och mörda sina egna medborgare, att utföra bioterrorism och att skapa politiska fångar!)

061126_28

tisdag, september 27, 2005

Vapensmuggling och risker

http://gangsterculture.blogspot.com/2005/09/after-615-north-south-joint_27.htmlAmbassadråd Jung Kang-Hyun på ambassaden, som är medlem av den diplomatiska kåren, ägnade sig åt konspiration för att kidnappa och mörda mig. Han beskrev en vapensmugglare som en galen person. Vapensmugglaren sade att han kunde skaffa alla slags vapen och att han kunde leverera vapen. För att göra saken värre lade han till en viss information, som skulle kunna anses som en koreansk nationell hemlighet vid den tiden. Likafullt när jag kontaktades av en sådan person, som sade att han kunde leverera vapen till den koreanska halvön, fick ambassadråd Jung Kang-Hyun bråttom att få mig att lämna ambassaden den dagen. (1999 - 2000)

061114_17